Ett öppet brev till dig som vill begränsa och kontrollera andras liv.

Intressanta samtal med intellektuella personer idag, om något som berör många kvinnor, kontroll och hot. Män som vill kontrollera och begränsa kvinnors livsval. Det kan vara en fader, en broder, kusin,släkting eller en partner. Jag är en stark motståndare av all typ av förtryck men en typ som inte är lika ”vanlig” att förstå är hedersförtrycket. Den utspelar sig till en början psykiskt men successivt blir den alltmer fysisk. Den skyddas av släkt och familj och ses som en familj angelägenhet där syftet är att tillrättavisa kvinnors avvikande beteende i relationen till heder och kultur. Enligt en studie visar statistiken att åtta av tio flickor kontrolleras hårt av sina föräldrar eller bröder och många får inte åka på klassresor, gå på bio eller välja partner själva. Undersökningen visar även att hedersförtrycket mot kvinnor är mer utbrett idag än tidigare. Dels för att kvinnor/flickor anmäler alltmer idag. Dessa siffror för mig ger en mörk bild av situationen för många unga kvinnor. Att en fri människa skall genomgående begränsas att delta i olika aktiviteter eller att förbjudas besöka fritidsgårdar, bio eller umgås med det motsatta könet är sjukt. Självklart skiljer sig bilden vad gäller pojkarna,något som är genomgående i hela studien. Man blir förbannad och sorgsen över att så många kvinnor, framförallt unga flickor, är så utsatta.  Man undrar även som åskådare var vi bor. Många har flytt från segregation i andra länder och istället får de leva med förtrycket här i Sverige.

Jag som själv har rötter i ett annat land än Sverige har med åren förstått att för många utlandsfödda kan traditioner vara viktigare än att anpassa sig efter rådande regelverk i Sverige. Man värderar familjemedlemmars rykte högt och det genom att kontrollera systrar och andra kvinnliga släktingar. Män och pojkar anser att de själva har ett tydligt ansvar; och därefter agerar de både aggressivt och hotfullt. Men en sak som många av dessa förövare glömmer bort; är att vi lever i ett land där dessa handlingar och begränsningar är olagliga och straffbara. Alla ska ha möjlighet att leva det liv de själva vill, så länge som svenska lagar följs. Förtryck i all form är ej godtagbart,  och du som motståndare är varken rasist eller antiteism. Hederskulturen finns och det är ett förtryck som måste synliggöras och bekämpas. Hotet kan inte ursäktas för att det utförs i en religions eller kulturs namn. Så till dig som är utsatt så vill jag berätta att det finns hjälp, polisen, socialtjänsten och olika jourer kan vara ett bra start. Jag känner även flertals advokater som jobbar enbart med dessa frågor som skulle kunna stötta dig i olika förfrågningar. Tveka inte, för hjälp finns men du måste ta steget och inte ursäkta andras felaktiga beteende. Till dig som väljer att utsätta din dotter,syster,moster,faster osv. för denna typ av våld, du behöver också hjälp men i psykisk form för förr eller senare kommer du åtalas. Att ständigt kontrollera andras liv måste vara förödande då man själv tillslut tappar sitt eget liv, så hjälp dig själv från den onda cirkel du blivit tvingad i eller självmant valt. Jag vill även poängtera till de lättkränkta som ser denna typ av kampanj som ”en hatkampanj” mot religion eller kultur. Nej så är inte fallet, utan denna kampanj är lika viktig som den som som stöttar att kvinnor som bär slöja att ha rätten att stå upp för sina val  skall inte kvinnor som valt att inte bära slöja trakasseras för att de avstår. Det är ganska enkelt, det är mänskliga rättigheter. Jag äger mitt liv, och du äger ditt låt ingen annan ta dina beslut eller kontrollera eller överföra radikala åsikter i dina handlingar.

img_9881

Femton år har gått sedan mordet på Fadime och debatten om rättigheter för flickor med invandrarbakgrund pågår fortfarande. Det är sorgligt att vi inte kunnat bekämpa den kulturella och religiösa förtyck i hederns namn ännu. Men vi är flera modiga kvinnor som har höjt rösten mot fundamentalisters förtryck, och jag hoppas vi blir fler i framtiden. Go Girls!
//Zeina Finjan

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *